free portfolio site templates

Skład zarządu PTNEI

Prezes Zarządu

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski

Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW
w Warszawie
Dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Telefon: +48 22 593-72-00
E-mail: arkadiusz_orlowski@sggw.pl

Wice-Prezes

doc. dr inż.
Elżbieta Piwowarska

Dyrektor Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW,
Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Telefon: +48 22 234-57-84
E-mail: e.piwowarska@okno.pw.edu.pl

Wice-Prezes

dr Izabella Bednarczyk-Bochenek

Dyrektor Centrum Otwartej
i Multimedialnej Edukacji,
Uniwersytet Warszawski
ul. Stefana Banacha 2C, 02-097 Warszawa

Telefon: +48 22 55-43-802
E-mail: i.m.bednarczyk@uw.edu.pl

Sekretarz

dr inż.
Agnieszka Landowska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

E-mail: nailie@eti.pg.gda.pl

Skabnik

prof. Lech Banachowski

Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych

E-mail: lech@pjwstk.edu.pl

Członek Zarządu

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Etnologii i Nauk
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
Kierownik Katedry Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki

Telefon: +48 22 552-07-74
E-mail: eugenia.smyrnova-trybulska@us.edu.pl