website templates
Seminarium Środowiskowe “Postępy edukacji internetowej”
Środowiska akademickie czterech Uczelni: PW, UW, PJATK i SGGW, pod patronatem PTNEI, uruchomiły w roku akademickim 2009/10 otwarte Seminarium Środowiskowe “Postępy edukacji internetowej”. Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą edukacją wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzędzia informatyki i telekomunikacji. Organizatorem Seminarium jest Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej.

Do 2018 r. seminaria odbywały się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Od 2019 r. seminaria są organizowane w formie webinariów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Seminarium oraz do zgłaszania swoich tematów wystąpień.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do:
    - Wygłoszenia prezentacji w oparciu o własne osiągnięcia i przemyślenia,
    - Propozycje tematów seminaryjnych proszę zgłaszać do sekretariatu ptnei@okno.pw.edu.pl
Tematyka Seminarium "Postępy edukacji internetowej"

Tematyka seminarium związana jest z szeroko pojętą edukacją wykorzystującą Internet, techniki multimedialne, narzędzia informatyki i telekomunikacji. W szczególności:
  • Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji,
  • Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy kształcenia na odległość,
  • Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet,
  • Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji,
  • Otwarte zasoby edukacyjne, otwarty dostęp – nowa idea XXI wieku,
  • E-nauczanie w kształceniu przez całe życie,
  • Kształcenie kadr do e-edukacji,
  • Laboratorium wirtualne,
  • Web 2.0 w procesie powstawanie Edukacji 2.0,
  • oraz inne aspekty elektronicznej edukacji i kształcenia na odległość.

© Copyright 2019 PTNEI - All Rights Reserved