Logo
 

Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej.
Z przyjemnością informujemy, że towarzystwo PTNEI publikuje czasopismo elektroniczne "Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej". Czasopismo ma charakter naukowy, a artykuły są recenzowane. Czasopismo jest poświęcone tematyce szeroko rozumianej e-edukacji, w tym między innymi zagadnieniom takim jak:

  • nowe trendy w e-edukacji w Polsce i na świecie,
  • metodyka kształcenia na odległość, w tym zagadnienia jakości materiałów, narzędzi i procesów edukacyjnych,
  • socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty zdalnego nauczania,
  • technologie związane z e-edukacją, w tym Web 2.0,
  • narzędzia wspierające edukację,
  • otwarte zasoby edukacyjne,
  • e-nauczanie w kształceniu ustawicznym,
  • Edukacja 2.0.
Czasopismo dostępne jest pod adresem:
http://eduakcja.eu
Zapraszamy do współpracy!