easy site creator


Najbliższe Webinarium
"Postępy Edukacji Internetowej"

24 października 2019, godzina 14:30 - 16:00

Witamy na stronach PTNEI

PTNEI jest towarzystwem naukowym zrzeszającym osoby działające na rzecz rozwoju i promocji e-edukacji.
Towarzystwo zostało założone 2007 roku przez osoby zaangażowane w pracę na rzecz edukacji i mające doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych technik nauczania.

Do podstawowych działań PTNEI należą:

Organizowanie corocznych konferencji "Uniwersytet Wirtualny – Model, Narzędzia, Partyka",

Wydawanie internetowego czasopisma "EduAKCJA - magazyn edukacji elektronicznej"

Organizowanie seminariów środowiskowych “Postępy edukacji internetowej”

Najbliższe konferencje pod patronatem PTNEI:


Stanowisko  SEA i PTNEI w sprawie kryteriów zatrudniania
na stanowisku profesora uczelni 

Jak zostać członkiem PTNEI
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami edukacji do Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej.
Towarzystwo PTNEI oferuje swoim członkom:
  • Udział w corocznej Konferencji „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”, organizowanej w Warszawie w miesiącu czerwcu,
  • Udział w środowiskowym seminarium “Postępy edukacji internetowej”, organizowanym przez Ośrodek OKNO PW,
  • Możliwość publikacji w czasopiśmie internetowym "EduAkcja – Magazyn edukacji elektronicznej”.
Przyszłych członków prosimy o wypełnienie DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ, uzyskanie rekomendacji 2 członków wprowadzających (ewentualnie pomoże sekretariat ptnei@okno.pw.edu.pl) i przesłanie deklaracji na adres Towarzystwa.
Roczna składka Członkowska wynosi 60 zł.

Numer rachunku bankowego:
BRE BANK S.A. II Oddział Korporacyjny Warszawa
84 1140 1977 0000 5812 6800 1001

Zapraszamy!

© Copyright 2019 PTNEI - All Rights Reserved